my pham oriflame

CATALOGUE ORIFLAME 7-2016

Catalogue Mỹ Phẩm Oriflame tháng 7-2016. Mua hàng, vui long liên hệ: Yến Ly. SĐT: 01269 747 012. Email: MaiLyShop68@gmail.com. Địa chỉ: 317 Khu 1, Ấp 3, Xã An Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai.

 

Catalogue Oriflame 6-2016

Catalogue Mỹ Phẩm Oriflame tháng 6-2016. Mua hàng, vui long liên hệ: Yến Ly. SĐT: 01269 747 012. Email: MaiLyShop68@gmail.com. Địa chỉ: 317 Khu 1, Ấp 3, Xã An Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai.

Catalogue Mỹ Phẩm Oriflame 5-2016

Catalogue Mỹ Phẩm Oriflame tháng 5-2016. Mua hàng, vui long liên hệ: Yến Ly. SĐT: 01269 747 012. Email: MaiLyShop68@gmail.com. Địa chỉ: 317 Khu 1, Ấp 3, Xã An Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai.

CATALOGUE MỸ PHẨM ORIFLAME 2-2016

Catalogue mỹ phẩm Oriflame tháng 2-2016. Mua hàng, vui long liên hệ: Ms. Yến Ly. SĐT: 01269 747 012. Email: MaiLyShop68@gmail.com. Địa chỉ: 317 Khu 1, Ấp 3, Xã An Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai.

Catalogue Mỹ Phẩm Oriflame 1-2016

Catalogue mỹ phẩm Oriflame tháng 1-2016. Mua hàng, vui long liên hệ: Ms. Yến Ly. SĐT: 01269 747 012. Email: MaiLyShop68@gmail.com. Địa chỉ: 317 Khu 1, Ấp 3, Xã An Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai.