Catalogue mỹ phẩm Oriflame

CATALOGUE ORIFLAME 7-2016

Catalogue Mỹ Phẩm Oriflame tháng 7-2016. Mua hàng, vui long liên hệ: Yến Ly. SĐT: 01269 747 012. Email: MaiLyShop68@gmail.com. Địa chỉ: 317 Khu 1, Ấp 3, Xã An Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai.

 

Qua troi giam gia toi 40% cho moi loai nha qui vi

catalogue Mỹ Phẩm Oriflame tháng 6-2016. Mua hàng, vui long liên hệ: Yến Ly. SĐT: 01269 747 012. Email: MaiLyShop68@gmail.com. Địa chỉ: 317 Khu 1, Ấp 3, Xã An Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai.

Catalogue-My-Pham-Oriflame-6-2016-8Catalogue-My-Pham-Oriflame-6-2016-9Catalogue-My-Pham-Oriflame-6-2016-7

Catalogue Oriflame 6-2016

Catalogue Mỹ Phẩm Oriflame tháng 6-2016. Mua hàng, vui long liên hệ: Yến Ly. SĐT: 01269 747 012. Email: MaiLyShop68@gmail.com. Địa chỉ: 317 Khu 1, Ấp 3, Xã An Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai.

Catalogue Mỹ Phẩm Oriflame 5-2016

Catalogue Mỹ Phẩm Oriflame tháng 5-2016. Mua hàng, vui long liên hệ: Yến Ly. SĐT: 01269 747 012. Email: MaiLyShop68@gmail.com. Địa chỉ: 317 Khu 1, Ấp 3, Xã An Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai.

CATALOGUE MỸ PHẨM ORIFLAME 2-2016

Catalogue mỹ phẩm Oriflame tháng 2-2016. Mua hàng, vui long liên hệ: Ms. Yến Ly. SĐT: 01269 747 012. Email: MaiLyShop68@gmail.com. Địa chỉ: 317 Khu 1, Ấp 3, Xã An Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai.

Catalogue Mỹ Phẩm Oriflame 1-2016

Catalogue mỹ phẩm Oriflame tháng 1-2016. Mua hàng, vui long liên hệ: Ms. Yến Ly. SĐT: 01269 747 012. Email: MaiLyShop68@gmail.com. Địa chỉ: 317 Khu 1, Ấp 3, Xã An Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai.

Catalogue Mỹ Phẩm Oriflame tháng 4-2015

Catalogue Mỹ Phẩm Oriflame tháng 4-2015. Mua hàng, vui long liên hệ: Yến Ly. SĐT: 01269 747 012. Email: MaiLyShop68@gmail.com. Địa chỉ: 317 Khu 1, Ấp 3, Xã An Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai .

Catalogue mỹ phẩm Oriflame tháng 4-2015

Catalogue mỹ phẩm Oriflame tháng 4-2015